Het ontwikkelen en implementeren van kwalitatief hoogstaande muziekeducatie binnen het regulier onderwijs is mijn ambitie. Dit vanuit de wetenschap dat kinderen die opgroeien met muziekonderwijs met een muziekinstrument de wereld een stuk mooier en beter maken. Onomstotelijk is vastgesteld dat  kinderhersenen daardoor een enorme positieve ontwikkeling doormaken. De reken en taal vaardigheden gaan met sprongen vooruit. De ontwikkeling op sociaal gebied is ongekend hoog!

Muziekonderwijs, volgens het leerorkestconcept, moet daarom naast rekenen en taal standaard worden aangeboden in het onderwijs !

Naast onderwijsinnovatie middels muziek werk ik aan de voedseltransitie.

Het voedselsysteem moet radicaal veranderen. De weg van ons voedsel van het land tot op het bord moet noodzakelijk anders ingericht worden. Zoeken naar en implementeren van innovatieve oplossingen met duurzaamheid als uitgangspunt is de uitdaging. Hierbij komt mijn jarenlange Retail ervaring uitstekend van pas. De wurggreep waarin het huidige voedselsysteem zit gevangen maakt ontwikkeling en innovatie richting meer duurzame landbouw bijzonder ingewikkeld. Deze haast onmogelijke uitdaging aangaan is wat mij juist enorm motiveert. Er moeten nieuwe wegen worden gevonden om ons voedsel op een veilige, milieuvriendelijke en gezonde  manier te verbouwen en consumeren. Ons voedsel is ver van ons af komen te staan. We weten er steeds minder van. Oplossingen liggen voor ons neus, we moeten ze enkel nog begrijpen en toepassen is mijn overtuiging.      

Duurzame ontwikkeling, maatschappelijk verantwoord ondernemen, bevlogen en betrokken, strategisch en praktisch, het verschil maken, positieve impact realiseren.