HOE

Gezonde voeding, duurzame teelt, biodiversiteit, voedselketen, bewustzijn, klimaatneutraal, milieuverbetering, beïnvloeding, natuurondersteund, omgevingsbewust, toekomstgericht, technologie,  waardevast, generatieoverstijgend.